საკურიერო მომსახურება

საკურიერო მომსახურება ხორციელდება საქართველოს ფოსტის მიერ.

საკურიერო მომსახურების ღირებულებაა 5 ლარი

ამანათის დარეგისტრირებისას თქვენ მიიღებთ კოდს რითიც შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თუ სადაა თქვენი ნივთი.

ამანათების მიტანა ხორციელდება :

  • დღის 12საათამდე შეკვეთისას : 3სამუშაო დღეში

  • დღის 12 საათის შემდეგ შეკვეთისას 4 სამუშაო დღეში

საკურიერო მომსახურებით სარგებლობისთვის აუცილებელია გამყიდველს აცნობოთ

  • სახელიდა გვარი,

  • პირადი ნომერი,

  • ტელეფონის ნომერი

  • მისამართი